lördagen den 6:e december 2008

Testing Mobile Blogger App
Blogging from my P1i (which I normally hate but after updating it I'm giving it a second chance :-)

fredagen den 5:e december 2008

Nätspanare vs Kunskapsspanare

Nanok Bie, nätspanare för programmet Metro Teknik på TV8,
spanar här om olika bloggverktyg:...och IPRED:


Nätspanare eller kunskapsspanare? Vad är skillnaden, någon?
Varför är det ingen bibliotekarie i rutan?
Och varför finns det inga nätspanare på de svenska biblioteken?

torsdagen den 4:e december 2008

Library Tweet of the Day
via Marigoldie

Absolut 2.0

My collegue and blogger Anna-Stina will give this presentation next week at the kickout party for the 23 Things project in Stockholm County.
Cool idea to publish the PowerPoint in advance and let people have a say BEFORE the actual presentation. Very 2.0, I must say :-)


23 saker avslutning
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 23saker stockholm)

Print is dead!

Interesting blog! And the upcoming book ;-) - which will be available soon in paperback - is a must read!